PROKAS 11: Menyelusuri Dunia Seni GrafikProgram Kemahiran Asas Seni Reka Grafik (PROKAS 11) merupakan program perdana anjuran Ecxo Publisiti & Penerbitan, Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan Universiti Malaya (PERMANIS UM) sesi 2010/2011. Melihat kepada faktor kurangnya pelapis-pelapis dan bakat-bakat baru dalam bidang seni reka grafik dan tanyangan multimedia, khususnya di dalam PERMANIS sendiri dan masyarakat kampus amnya, maka kami, PERMANIS, mengambil inisiatif untuk menganjurkan bengkel seni reka grafik yang bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang celik dan mahir menggunakan perisian-perisian seni reka grafik.Mahasiswa minda kelas pertama pada hari ini dilihat bukan hanya cemerlang dalam bidang akademik semata-mata, tetapi kemahiran soft skill seperti celik IT dan mahir menggunakan perisian-perisian seni reka grafik juga dilihat sebagai pelengkap kepada seseorang mahasiswa itu, secara tidak langsung kreativiti seseorang mahasiswa itu mampu berkembang dalam pelbagai lapangan bidang.


Pengarah Program: Mohammad Izzat Bin Ibrahim


Antara objektif penganjuran PROKAS 11 ialah:


1. Memberikan pengetahuan dan pendedahan asas mengenai seni reka grafik kepada para peserta.

2. Melahirkan mahasiswa yang mahir dan mempunyai kepelbagaian bidang kepakaran dalam bahagian seni reka grafik.3. Melahirkan mahasiswa yang kreatif dalam medium penyebaran maklumat terutamanya bahagian publisiti dan informasi.

4. Mengembangkan kreativiti mahasiswa dalam pelbagai lapangan bidang.Jutaan terima kasih kepada semua yang telah menjayakanPROKAS 11 ''Menyelusuri Dunia Seni Grafik Tanpa Sempadan'''

semoga berjumpa lagi

PERMANIS UM: Tetap Di Hati...


0 comments: